این جدول شامل سطح های مختلفی است که شما در لیست موسسات یا پشت جلد کتاب های خود می بینید که گاهی درک روابط بین آنها دشوار به نظر می رسد. توجه داشته باشید که این تطبیق بر اساس انتظاری که  از هر سطح میرود انجام شده است. پس اگر در موسسه ائی سطح شما  Intermediate  باشد نمره تافل شما  الزاما 31 تا 34  نیست. بلکه از شما انتظار میرود چنین نمره ائی دریافت کنید.


سطح

سطح اروپایی

(CEFR)

TOEFL

(IBT)

IELTS

CAMBRIDGE

توانائی زبان آموز در هر سطح

Beginner

0

 

1-2

 

 برخی مفاهیم کلی زبان را می داند.

Elementary

A1

 

2-3

KET

امکان ساختن جملات ساده را داشته و به سوالات ساده پاسخ می دهد.

Pre -Intermediate

A2

0-31

3-4

 

می تواند به انگلیسی  گفت و گو کند و متون ساده ای بنویسد.

Intermediate

B1

31-34

4-5

PET

امکان شرکت در مکالمات روزمره، درک بخش عمده ای از برنامه های تلویزیونی یا سخنرانی ها را دارد.

Upper - intermediate

B2

35-59

5-6

FCE

قدرت درک اکثر مقالات انگلیسی و  برنامه های تلویزیونی را دارد به جز مفاهیم تخصصی و فنی.

Advanced

C1

60-93

6-7

CAE

برنامه های تلویزیونی یا فیلم ها را به راحتی فهمیده اکثر متون رسمی و دانشگاهی را درک میکند. امکان شرکت در گفت و گو ها و مباحث طولانی را دارد.

Proficient

C2

94-109

7-8

CPE

به زبان انگلیسی تسلط دارد