متد های مورد استفاده در موسسه زبان درخشان با توجه به امکانات موجود و همچنین سلیقه زبان آموز ایرانی انتخاب شده اند که شامل تاکید بر مکالمه در کنار تقویت دیگر مهارت های ارتباطی است. بدیهی است برای هر رده سنی روشی متناسب با دانش قبلی زبان آموزان از زبان و همچنین توانائی ایشان، مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به همه گیر بودن لهجه آمریکای شمالی در میان انگلیسی زبان های دنیا ، این لهجه به عنوان انگلیسی استاندارد موسسه تعیین شده است .  کتابهای مورد استفاده در موسسه در حال حاضر شامل موارد زیر می باشند:

خردسالان

نوجوانان

بزرگسالان

First Friends

Family & Friends - Connect

Four Corners – Summit – Tactics for Listening به کتابهای بالا باید مجموعه ای از کتابهای لغت و داستان را به عنوان کمک آموزشی اضافه نمود که در امر تدریس اهمیتی برابر با منابع ثابت موسسه دارند.با توجه به کامل نبودن هر یک از کتابهای موجود در حیطه زبان انگلیسی ، این موسسه بر آن شد تا با ترکیب کتب مختلف و آموزش آنها به صورت همزمان، ضمن ایجاد تنوع کافی در امر آموزش، ضعف های تک تک منابع را با استفاده از دیگری برطرف نماید. این روش در ضمن اینکه برای نخستین بار در شهرستان به صورت سیستماتیک توسط موسسه زبان درخشان مورد استفاده قرار گرفت با استقبال دانشجویان نیز مواجه شد. ناگفته پیداست که استفاده از چنین روشی مستلزم به کار گیری اساتیدی توانا و مسلط در حیطه تدریس زبان خارجی است.