• دوره های عمومی مکالمه موسسه به صورت ترمی برگزار می گردند.
  •  زبان آموزان شرکت کننده در این کلاسها بر اساس رده سنی و تسلط به زبان، گروه بندی می شوند.
  •  کلاسهای این گروه ها به تفکیک جنسیت و 3 روز در هفته تشکیل می شوند خانمها روزهای زوج و آقایان روزه های فرد.
  •  مدت زمان هر کلاس 90 دقیقه است. مدت زمان هر ترم  شش هفته می باشد و بین ترم ها به طور معمول یک هفته استراحت برای زبان آموزان در نظر گرفته می شود.
  •  در این موسسه 3 نمره متفاوت برای زبان آموزان در نظر گرفته میشود که شامل میان ترم، پایان ترم و فعالیت کلاسی  هستند. نمره نهائی، جمع این 3 نمره خواهد بود که از 1 تا 100 محاسبه می شود.
  • مدارک و مراحل ثبت نام :

1 . یک قطعه عکس  2 . یک برگ کپی شناسنامه  3. تکمیل فرم ثبت نام  4. پرداخت شهریه