1. تمامی متقاضیان و زبان آموزان موظف هستند قبل از شروع کلاس ها اقدام به ثبت نام و پرداخت شهريه خود نمايند. در غير این صورت از حضور ایشان در کلاس ممانعت به عمل خواهد آمد.

2. غیبت بیش از 4 جلسه متوالی به منزله انصراف از تحصیل بوده و باعث حذف نام زبان آموز از لیست کلاسی خواهد شد.

3. زبان آموز موظف است از ورود با تاخیر و یا خروج زود هنگام از کلاس درس خودداری نماید.

4. برنامه كلاسي موسسه مشتمل بر 3 روز در هفته بوده و با در نظر گرفتن تعطیلی های رسمی تنظیم گردیده است.

5. به همراه آوردن افراد متفرقه به عنوان میهمان به کلاسهای درس ممنوع مي باشد.

6. استفاده از تلفن همراه در داخل کلاسها اكيداً ممنوع می باشد.

7. در صورت عدم حضور در جلسه آزمون نمره صفر ثبت خواهد شد.

8. در صورت غیبت، دانشجو موظف است برای آگاهی از هرگونه تغییر احتمالی در برنامه و یا آزمون، با موسسه تماس گرفته و کسب اطلاع نماید.

9. هر زبان آموز پس از ثبت نام کامل، مجاز به استفاده از کلاس ها به صورت حضوری و در صورت تمایل، یادداشت برداری از مطالب مطرح شده توسط اساتید خواهد بود. لذا هرگونه خروج اطلاعات از داخل موسسه به هر شکل دیگر اعم از عكس برداری، فيلم برداري، ضبط صدا و کپی برداری از حافظه کامپیوتر ها از نظر موسسه زبان درخشان تخلف و سرقت دارائی های موسسه محسوب گشته و فرد متخلف جهت برخورد، به دادگاه صالحه معرفی خواهد شد.

10. انجام هر گونه عمل مغاير با عرف و شرع ، تخلف محسوب گشته و با فرد خاطی به صورت تذکر یا اخراج برخورد خواهد شد.

11. موسسات زبان هیچ گونه تعهدی مبنی بر محاسبه شهریه بر اساس تعداد حضور دانشجو در کلاسها نداشته و حتی یک جلسه شرکت در کلاسهای این موسسه، زبان آموز را موظف به پرداخت کامل شهریه ترم می نماید.

12. طبق مقررات آموزش و پرورش در صورت انصراف زبان آموز از ادامه تحصیل در این موسسه :

  • قبل از برگزاری اولین جلسه ترم، شهریه پرداختی بعد از کسر 20% مسترد خواهد شد .
  • پس از برگزاری اولین جلسه ترم، شهريه پرداختي مسترد نخواهد شد.


اقدام به ثبت نام به منزله پذيرش تمامي مفاد مقررات فوق الذکر بوده و زبان آموز را نسبت به رعايت آن متعهد مي سازد.