برخی دانش آموزان و دانشجویان به منظور آمادگی کامل برای امتحانات پایان ترم یا ورودی دانشگاه ها نیاز به کلاسهای فشرده و تقویتی دارند تا در کمترین زمان  ممکن ضمن مروری کامل و دقیق بر آنچه که در کلاسهای قبلی خود آموخته اند، با استفاده از نکات مطرح شده توسط مدرسین، به تسلط بیشتری برای آزمون های زبان دست یابند. بدین منظور موسسه زبان درخشان با برگزاری کلاسهای فشرده دستور زبان، این نیاز دانش آموزان و دانشجویان را برطرف می نماید.