بسیاری از زبان آموزان مشتاق شرکت در آزمون های متفاوتی هستند تا به اصطلاح "مدرک" آن را دریافت نمایند. این در حالی است که اکثریت ایشان هیچ اطلاعی در مورد آزمونهای قابل اعتماد بین المللی یا کشوری ندارند. این بخش به معرفی برخی از معتبرترین آزمون های حال حاضر می پردازد که در ایران امکان شرکت در آن را دارید.

  1. آزمون تافل  TOEFL
  2. آزمون آیلتس IELTS
  3. آزمون جی آر ای GRE
  4. آزمون تولیمو TOLIMO