آیلتس IELTS مخفف عبارت 'International English Language Testing System'  است که به عنوان یکی از معتبر ترین آزمون های زبان انگلیسی در دنیا شناخته می شود.

این آزمون به دو صورت Academic Version و General Training Versionبرگزار می گردد.

Academic Version همانطور که از نامش پیداست، مخصوص کسانی است که قصد ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزشی را دارند و تقریباً در تمام کشور های انگلیسی زبان معتبر و قابل قبول است.

General Training Version برای کسانی مفید است که قصد مهاجرت به کشور های انگلیسی زبان یا کار کردن در این کشور ها را دارند.

متولیان برگزاری این آزمون دانشگاه کمبریج بریتانیا ، شورای فرهنگی بریتانیا و مرکز آیلتس استرالیا هستند.

این آزمون همانند تافل، نمره قبولی نداشته و فقط نشان دهنده میزان اطلاعات و توانائی شما در رابطه با زبان انگلیسی است. اعتبار آن دو سال است همچنین محدود به هیچ کدام از لهجه های رایج زبان انگلیسی نیست. سیستم نمرات آیلتس از 0 تا 9 طبقه بندی می گردد که تفسیر آنها بدین شرح است:

نمره

تفسیر نمره

0

هیچ اطلاعات قابل ارزیابی ندارد.

1

در اصل هیچ توانایی برای استفاده از زبان بیش از چند کلمه مجرد ندارد.

2

امکان ارتباط واقعی وجود ندارد مگر برای اطلاعات بسیار ابتدایی با استفاده از واژگان مجرد یا قالب‌ های کوتاه در موقعیتهای آشنا و برای برطرف کردن نیازهای ابتدایی و فوری. مشکلات زیادی در فهم انگلیسی گفتاری و نوشتاری دارد.

3

فقط می ‌تواند مفهوم کلی را در موقعیتهای خیلی آشنا درک و منتقل کند. توقف‌ های مکرر در هنگام ارتباط مشاهده می‌ شود.

4

قابلیت‌ های ابتدایی محدود است به موقعیتهای آشنا. مشکلات مکرر در فهم و بیان منظور دارد. توانایی استفاده از زبان پیچیده را ندارد.

5

دارای مهارت نسبی زبان با قابلیت درک عمومی معنا در بیشتر موقعیتها می‌باشد، گرچه احتمال اشتباهات بسیار وجود دارد. باید توانایی ایجاد ارتباطات اولیه را در حوزه تخصصی خود داشته باشد.

6

علیرغم بعضی بی‌دقتی‌ ها، عدم تناسب‌ ها، و نافهمی ‌ها، در کل دارای مهارت موثر زبانی است. قادر به استفاده و فهم زبان نسبتا پیچیده به ویژه در موقعیتهای آشنا می‌باشد.

7

مهارت کاملا کاربردی زبان را داراست، گرچه با اشتباهات هرازگاهی در دقت، تناسب، و درک زبان همراه است. در کل توانایی آن را دارد که از پس زبان پیچیده برآید و استدلال‌ های جزیی نگر را درک کند.

8

مهارت کاملا کاربردی زبان را داراست و تنها هرازگاهی اشتباهاتی از نظر دقت و تناسب کاربرد مرتکب می‌شود. ممکن است در موقعیتهای ناآشنا فهم کامل زبان صورت نگیرد. از پس مباحث پیچیده و مشروح به خوبی بر می‌آید.

9

مهارت کاملا کاربردی زبان را داراست: دقیق، صحیح، روان همراه با فهم کامل.

اطلاعات این جدول مستقیماً از وبسایت Wikipediia اقتباس شده است.

حد اقل نمره قابل قبول این آزمون کاملاً بستگی به سیاستهای محل یا مرکزی دارد که کارنامه آیلتس را از شما طلب می کند. به عنوان مثال برخی دانشگاه های ایالات متحده نمره 8.5 را حداقل اعلام کرده اند ولی در برخی مراکز دیگر کشور ها نمره 6 هم قابل قبول است.این آزمون در ایران از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می گردد.